حضور انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان در دو بخش حضوری و مجازی سی و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حضور انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان در دو بخش حضوری و مجازی سی و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

امسال هم از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان حضوری موثر با بالغ بر ۲۳۰ عنوان کتاب که تقریبا ۵۰ عنوان ان طی سه سال اخیر به زیور طبع آراسته گردیده است، داشت و با مخاطبین فرهیخته و گرانقدر خود؛ والدین، مربیان و موسسات فرهنگی نشست ها و تعاملات موثری در جهت توسعه ی هدفمند و کیفی تولیدات مجموعه داشت و بحمدالله این حضور از حیث تعامل و ارتباط موثر فرهنگی و عرضه خوراک پاکیزه بسیار ارزشمند بود.