آغاز سال ۱۴۰۲ خورشیدی مبارک باد

زندگے؛

مثل دوربین عکاسے می ماند..

روی مسائل مهم زوم کنیم!

و از لحظات خوبمان عکس بگیریم!

نکات منفی را بهبود بخشیم!

واگر مسیر خوب پیش نرفت،

عکسی جدید بگیریم…

نوروز هم؛

آغاز یک روزِ نو و نوید دهنده ی شروع دوباره و قاب عکسی نو است که امید به آینده را در زندگی به جریان می اندازد.

به یاری خدا آرزومندم سالی سرشار از سلامتی، شادکامی و موفقیت در کنار خانواده هایمان داشته باشیم.

” تقارن زیبای بهار طبیعت با بهار عبادت بر شما سرور گرانقدر خجسته باد.