همایش بزرگداشت «فهرست‌نگاری پویا و مستمر نسخه‌های خطی»

به نام خدا

کتابخانه و موزه ملی ملک، همزمان با برگزاری همایش بزرگداشت «فهرست‌نگاری پویا و مستمر نسخه‌های خطی» از سه کتابخانه و مرکز بزرگ فرهنگی ایران تجلیل کرد.

این آیین در چارچوب دومین پیش‌همایش «همایش بین‌المللی مخطوطات مشرق‌زمین» با همکاری مجمع ذخایر اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران در روز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی برپا شد. مدیر انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان هم در این رویداد فرهنگی دعوت و حضور به هم رساند