مصاحبه با مدیر مسئول انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان در هفته کتاب و کتاب خوانی

 به نام خدا

بازدید واحد خبر سراسری از پاتوق کتاب انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان و کانون فرهنگی هنری قطعه ای از بهشت در مسجد امام علی ابن ابی طالب علیهما السلام تهران در هفته کتاب وکتابخوانی و مصاحبه با مخاطبان و مدیرمسئول انتشارات آقای دکتر سید مهدی میرصانعی خوانساری