مجموعه ی نام آوران ایران برای کودکان و نوجوانان تولید گردید

مجموعه ی نام آوران ایران با انگیزه معرفی نام آوران و حماسه سازان ایران عزیز برای نسل نو و بهره گیری از تکنیک داستانی و نگارگری متفاوت در واحد کودک و نوجوان انتشارات ( جوانه ) در دست تولید است و تا کنون جلد اول آن با عنوان مکتب سلیمانی به چاپ رسیده و دو عنوان دیگر آن با عنوان های ” خواهر دباغ در کاخ کرملین” و ” نابغه جنگ فاتح دل” آماده چاپ میباشد .

تاريخ ارسال: 10/11/1399

منبع: واحد خبر انتشارات