آغاز سال 1403 هجری شمسی و بهار طبیعت مبارک باد

همچو لحظه ای که باغ؛
در ترنّم ترانه های چکاوکان
شکفته می شود و شاخساران
غرق در شکوفه می شوند،
روزگارتان بهار،
لحظه هایتان پر از شکوفه باد.
آری بهار !
گوش جان فرادهید؛
نغمه بلبلان و قُمریان
حال می گویند؛ با نوای نایشان
همه جا آیت اوست، دیدنش آسان است
سخت آنست که نبینی او را… !!
و صدایی ز ته کوچه خبر می آرد، مقدم عید مبارک بادت.
آرزومندم همه‌ی کسانی که خدا را می‌پرستند، همه کسانی که عدالت را می ستایند
و انسان را آزاد و زندگی او را آباد می‌خواهند؛ به یمن تقارن بهار عبادت با بهار طبیعت سال خوبی پیش رو داشته باشند.

سید محمد مهدی میرصانعی 1403/1/1