بهبود کیفیت توان

۴۰۰,۰۰۰ ریال

مباحث کتاب بهبود کیفیت توان عبارتند از: «اغتشاشات الکتريکی»، «سيم‌کشی با هم‌پتانسيل سازی و زمين کردن»، «فرونشاندن ضربه ولتاژ گذرا»، «ترانسفورماتورهای جداساز»، «تنظيم‌کننده‌های ولتاژ»، «صافی‌های خط قدرت»، «منابع تغذيه بدون وقفه» و «راه‌اندازهای کاهنده ولتاژ».

عنوان کتاب: بهبود کیفیت توان

با افزايش تقاضای انرژی در دهه‌های گذشته و گسترش شبکه‌های قدرت، در بخش‌های مختلف توليد، انتقال، توزيع و کل سيستم قدرت، مسائل و مشکلاتی به وجود آمد. در اين کتاب که توسط شرکت برق اونتاريو- هيدرو منتشر شده است، به بررسی مسائل کيفيت توان پرداخته و اطلاعاتی در مورد رفع مشکلات و بهبود کيفيت توان در مدارهای جريان متناوب فشار ضعيف، به ويژه در مدارهای زير V750 که در صنايع بزرگ و کوچک، ساختمان‌های تجاری و مسکونی و مزارع کشاورزی استفاده می‌شود، ارائه می‌دهد. نگاهی کاربردی و صنعتی از شاخصه های مهم این اثر به شمار می رود.
ﺗﻌﺎرﻳﻒ : ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان ﻧﺎم دارد ،ﻫﺮ اﻧﺤﺮاﻓﻲ در داﻣﻨﻪ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻮج ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ .
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﻏﺘﺸﺎش ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ادوات ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎدي، ﻛﻮره ﻫﺎي ﻗﻮﺳﻲ، دﺳﺘ ﮕﺎ هﻫﺎي ﺟﻮش اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و دراﻳﻮﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ .
ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺷﺎﻣﻞ : ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي، ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻏﺘﺸﺎش اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ .
ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻢ : ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﻠﻴﺲ، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴﻚ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ
عنوان لاتین: Power Quality Mitigation

تالیف: روندا رایت هلیبیگ

مترجمان: دکتر حمید لسانی و دکتر نعمت طالبی

تعداد صفحات: 146 صفحه

قطع کتاب: رقعی

سال چاپ: 1389

مشخصات نشر: قم: اندیشه و فرهنگ جاویدان، 1389

موضوع: برق_سیستم ها_پایداری ، برق_نیرو_توزیع

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

شماره کتاب شناسی ملی: 2023252

شابک: 2-0-91734-600-978

 

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.