مبعث حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)

به مناسبت مبعث حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)

شاهد زيباي عشق، شمع دل افروز شد

طور تجلاي عشق، باز جهانسوز شد

لعل گهر زاي عشق، معرفت آموز شد

در دل داناي عشق، هر چه شد امروز شد

روز عنايت رسيد، ز مبدأ فيض و جود

يا به نهايت رسيد، قوس نزول و صعود

يا به غايت رسيد، حدّ كمال وجود

سرّ ولايت رسيد، به منتهاي شهود

سكه‌ي شاهنشهي، به نام خاتم زدند

رايت فرماندهي، به عرش اعظم زدند

كوس رسول اللّهي، در همه عالم زدند

بگوش هر آگهي، ساز دمادم زدند

خواجه‌‌‌‌‌‌‌‌ي عالم نهاد، تاج رسالت به سر

عرصه‌ي گيتي گرفت از قدمش زيب و فر

شعر از: ديوان مرحوم آيت الله العظمی غروی اصفهانی (كمپاني)