جلد دوم و جزء دوم از تفسیر جامع قرآن کریم با عنوان نسیم وحی مراحل نهایی آماده سازی جهت چاپ را سپری می کند

با چاپ و نشر جلد اول جزء اول کتاب تفسیر جامع قرآن کریم با عنوان نسیم وحی در غدیر سال گذشته و استقبال علما و اندیشمندان حوزه و دانشگاه از این اثر فاخر که به قلم مفسر عالیقدر آیت الله حاج سید رضا میرصانعی خوانساری و ویرایش و تعلیق محقق دینی و استاد دانشگاه جناب آقای صالحی مقدم آماده و توسط این انتشارات به زیور طبع آراسته گردید؛ کار آماده سازی و کتاب آرایی مجلدات بعدی در دست اجرا قرار گرفته و ان شالله جلد دوم و جزء دوم از این تفسیر تا قبل از نمایشگاه کتاب 1400 تقدیم جامعه علمی و فرهنگی و دینی خواهد شد .

تاريخ ارسال: 11/11/1399

منبع: واحد خبر انتشارات